Wiadomości

Wspólne działania poprawiają bezpieczeństwo pieszych - briefing prasowy

Data publikacji 31.10.2019

W dniu dzisiejszym przy przejściu dla pieszych przy ul. Dekabrystów skrzyżowanie z ul. Księżycową wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu zorganizowany został briefing prasowy, poświęcony bezpieczeństwu pieszych. Przedsięwzięcie jest przede wszystkim dedykowane pieszym, ale także pozostałym użytkownikom dróg, którzy w ogromnej mierze wpływają na bezpieczeństwo niezmotoryzowanych.

Jak pokazują dane statystyczne z ostatnich kilku lat, zdecydowana większość wypadków z udziałem pieszych, w których zawinił kierowca, miała miejsce w obszarze zabudowanym. Niepokojący jest fakt, że do wielu z tych potrąceń doszło w miejscach, gdzie pieszy powinien czuć się bezpiecznie, czyli na „zebrach”. Co jest tego przyczyną? Poza nieuwagą, lekceważeniem przepisów, brakiem kultury same przejścia dla pieszych pomimo oznakowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami często nie są dostrzegane przez kierowców. Także sami piesi nie są bez winy. Wkraczają nieodpowiedzialnie na jezdnie, są nieuważni, wchodzą na przejście spoza stojącego pojazdu.

Inicjatywa, którą dziś podjęliśmy jest zdecydowanym sprzeciwem wobec wszystkich naruszeń prawa. Spotkanie odbyło się przy jednym z newralgicznych przejść dla pieszych, które znajduje się przy ulicy Dekabrystów, skrzyżowanie z ulicą Ksieżycową. Policjanci Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie wspierani przez przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie zwracali tym razem szczególną uwagę na zagrożenia czyhające na pieszych ze strony kierowców. Wszystko po to, by uzmysłowić niechronionym uczestnikom dróg, jak ważne jest ich bezpieczeństwo. Co istotne, MZDiT ze swojej strony wskazał, że poprawa bezpieczeństwa pieszych, to także właściwa infrastruktura drogowa oraz prawidłowe oznakowanie.

Mamy nadzieję, że wspólnie podjete działania prewencyjno - informacyjne przyczynią sie choć w pewnym stopniu do zmniejszenia ilości zdarzeń z udziałem pieszych, szczególnie tych, gdzie giną piesi. Na zakończenie spotkania, przechodniom wręczono opaski odblaskowe.

  • w rzędzie przy radiowozie dwóch mężczyzn oraz, trzech policjantów i policjantka
  • policjant wręcza kobiecie opaskę odblaskową
  • osoby ustawione w dwóch rzedach na przeciw siebie w tle przejscie dla pieszych na których znajduje się samochód
  • policjant wspólnie z meżczyzną wręcza kobiecie opaskę odblaskową
  • policjantka, któa wypowaida sie do mikrofonu, w tle radiowóz