Bezpieczny przejazd kolejowy w Rędzinach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Wiadomości

Bezpieczny przejazd kolejowy w Rędzinach

Data publikacji 27.05.2019

Policjanci z Częstochowy na co dzień włączają się w szereg akcji profilaktycznych, mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Oprócz prelekcji w placówkach oświatowych częstochowska drogówka angażuje się również w działania na drodze. W ubiegłym tygodniu mundurowi wspólnie z pracownikami Polskich Kolei Państwowych dbali o bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym w Rędzinach.

Policjanci z ruchu drogowego wspólnie z pracownikami PKP w czwartek przeprowadzili akcję edukacyjną na przejeździe kolejowym w Rędzinach wśród pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy do kierowców o ostrożność! Wypadki kolejowe należą do najbardziej niebezpiecznych. Jest to spowodowane dużą masą pojazdów szynowych, a także osiąganą przez nie znaczną prędkością.

Art. 28. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.  

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.  

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:  

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; 

2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; 

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; 

4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. 

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.  

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.  

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany. 


 zegar wskazujący liczbę zabitych i rannych w wypadkach kolejowych w kwietniu 2019 rokuzegar wskazujący liczbę wypadków na przejazdach/przejściach przez torowisko w kwietniu 2019 roku

Źródło: www.bezpieczny-przejazd.pl
 

  • policjant z pracownikiem PKP przy przejeździe kolejowym rozmawiają z kierowacmi, którzy siedzą za kierownicą swoich samochodów
  • policjant z pracownikiem PKP przy przejeździe kolejowym rozmawiają z kierowacmi, którzy siedzą za kierownicą swoich samochodów
  • policjant z pracownikiem PKP przy przejeździe kolejowym rozmawiają z kierowacmi, którzy siedzą za kierownicą swoich samochodów
  • policjant z pracownikiem PKP przy przejeździe kolejowym rozmawiają z kierowacmi, którzy siedzą za kierownicą swoich samochodów