Wiadomości

"Znicz 2018" - zmiany organizacji w ruchu drogowym

Data publikacji 30.10.2018

W związku z dniem Wszystkich Świętych zmieniona zostanie organizacja w ruchu drogowym w rejonach częstochowskich cmentarzy. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały już 31.10.2018 roku od godz. 12.00 i potrwają do 1.11.2018 roku nawet do godz. 21.00. Apelujemy o ostrożność, rozwagę, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz noszenie odblasków! Zachęcamy też do skorzystania z przydatnych mapek zmiany organizacji ruchu.

Cmentarz przy ul. Św. Rocha (zmiany obowiązują od 31.10.2018 r. od godz. 13.00 do 1.11.2018 r. do godz. 20.00)

Wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót (również jednokierunkowo) – ul. św. Jadwigi.

Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.

Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 ( wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Barbary, św. Augustyna, Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki , Jana Pawła II. W kierunku do Opola od Warszawy ruch będzie się odbywał ulicami Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Rocha, Okulickiego, Szajnowicza - Iwanowa, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary. 

Parkowanie czasowo będzie możliwe na ul. św. Krzysztofa, na ul. św. Jadwigi między ul. Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach.

 

Cmentarz „Kule” ulice: Rolnicza i Fieldorfa–„Nila” (zmiany obowiązują od 31.10.2018 r. od g. 16.00 do 1.11.2018 r. do godz. 20.00)

Wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic: 
- ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej , 
- ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa – Nila 
- ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza.

Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. |Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do alei Wyzwolenia.

Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Fieldorfa – Nila na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza.

 

Cmentarz „Błeszno” ulice: Palmowa i Bohaterów Katynia (zmiany obowiązują 1.11.2018 r. od godz. 6.00 do godz. 21.00)

Ul. Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. 

Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).

Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego.

 

Cmentarz Komunalny - ul. Radomska (zmiany obowiązują od 31.10.2018 r. od godz. 12.00 do 1.11.2018 r. do godz. 20.00)

Zmiany polegają na ograniczeniu parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach oraz na jezdni po wschodniej stronie cmentarza.

 

Cmentarz „Stradom” - ul. Piastowska (zmiany obowiązują od 31.10.2018 r. od godz. 12.00 do 1.11.2018 r. do godz. 20.00)

Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

 

Cmentarz „Łojki” - ul. Zbawiciela (zmiany obowiązują od 31.10.2018 r. od godz. 14.00 do 1.11.2018 r. do godz. 20.00)

Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania w wyznaczonych miejscach.

 

Zachęcamy do skorzystania z mapek zmiany organizacji ruchu przy częstochowskich cmentarzach:

  • Cmentarz ul. Rocha
  • Cmentarz "Kule"
  • Cmentarz "Błeszno
  • Cmentarz Komunalny ul. Radomska
  • Cmentarz "Stradom"
  • Cmentarz "Łojki"

Pliki do pobrania