Wiadomości

Podsumowanie działań „Bezpieczne ferie 2018” w Częstochowie

Data publikacji 12.02.2018

Częstochowscy policjanci w trakcie ferii dwukrotnie prowadzili wzmożone działania pod kryptonimem „Bezpieczne Ferie 2018”. Jak co roku mundurowi czuwali nad bezpiecznym wypoczynkiem najmłodszych oraz bezpieczeństwem na naszych drogach. 91 policjantów skontrolowało łącznie 153 miejsca, gdzie grupuje się młodzież.

Już w okresie poprzedzającym zimowy wypoczynek w szkołach prowadzone były spotkania policjantów z gronem pedagogicznym oraz uczniami. Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych przestrzegali i przypominali o potencjalnych zagrożeniach na jakie narażone są dzieci oraz sposobach ich przeciwdziałania.

Jak co roku wraz z rozpoczęciem i zakończeniem ferii mundurowi prowadzili akcje zmierzające do ograniczenia przestępstw oraz wykroczeń społecznie uciążliwych, a jednocześnie do ujawnienia sprawców tych czynów. Policjanci zwracali szczególną uwagę na nieletnich. Działania rozpoczynały się o 18.00 i trwały do 2.00. Stróże prawa, z myślą o młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania i spędzającej wolny czas w centrum miasta kontrolowali dyskoteki, puby, miejsca zorganizowanej rozrywki, obiekty sportowe i lodowiska.

W dwukrotne działania przeprowadzone na początku i na końcu ferii zaangażowanych było łącznie 91 policjantów, którzy skontrolowali 153 miejsca grupowania się dzieci i młodzieży. Podczas akcji mundurowi ujawnili 50 wykroczeń, w tym 15 dotyczących spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Wszystkie popełnione były przez osoby pełnoletnie. Stróże prawa odnotowali jeden przypadek, kiedy nieletni nie powrócił do placówki opiekuńczej.

W związku z feriami w województwie śląskim, częstochowscy policjanci skontrolowali też 11 autokarów. Ich stan techniczny nie budził żadnych podejrzeń, a kierujący byli trzeźwi, mieli też wszystkie wymagane dokumenty.