Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI w CZĘSTOCHOWIE

mł. insp. mgr inż. Dariusz ATŁASIK

 

 

p.o. PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

w CZĘSTOCHOWIE

mł. insp. mgr Mariusz STRZELECKI

 

 

p.o. ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

w CZĘSTOCHOWIE

nadkom. mgr Grażyna DUDEK