Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Trwają działania "Bezpieczna Droga do szkoły"

Data publikacji 04.09.2019

Ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne wspierane akcją informacjo-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do szkoły” rozpoczęły się w poniedziałek 02 września. Ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki.

Do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego przygotowywali się nie tylko uczniowie, ale również policjanci. W ostatnich tygodniach wakacji policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Od 2 września br. policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół zwracają uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Przypominają i uświadamiają kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Mundurowi zwrócają też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Stałym elementem działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły” są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci zwracają uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazują najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Przypominają o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.

Wraz z początkiem roku szkolnego droga do/ze szkoły jest stałym elementem w życiu dziecka, zatem, MY DOROŚLI, zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.